img

Ūkio adresas:

Domantonių g. 19, Venciūnų k., Alovės sen., Alytaus raj. sav.

Telefonas pasiteirauti:

+370 626 44522

Laiškams:

info@amberry.lt

Privatumo politika

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir jį stengiamės pateisinti laikydamiesi visų asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir tvarkydami Jūsų asmeninius duomenis atsakingai.

DUOMENŲ PATEIKIMAS ELELTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE
Užsakymo registracijos formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją, atšaukti pirkinį arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Jūsų duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.
Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą. tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad apdorotų Jūsų prekių užsakymus, išspręstų klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu, bei vykdytų kitus sutartinius ar Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų įpareigojimus. Pateikdami užsakymą Jūs privalote nurodyti savo: vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą (kai prekes norite gauti kitu adresu), telefono numerį, mokėjimo informaciją, įmonės pavadinimą (jei pageidaujate pristatymo į darbovietę).
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami Ūkininkės Daivos Kvedaraitės ūkio tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui), įskaitant profiliuotą tiesioginę rinkodarą. Tiesioginės rinkodaros pranešimai Jums gali būti siunčiami tik jeigu Jūs išreiškėte savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba anksčiau įsigijote Ūkininkės Daivos Kvedaraitės ūkio prekių ir/ar paslaugų (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.). Tiesioginės rinkodaros pranešimai gali būti siunčiami kelis kartus per mėnesį.
Tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliuotos, tikslu gali būti tvarkomi šie Jūsų pateikti asmens duomenys – vardas, pavardė, miestas. Kartu su šiais duomenimis, gavus Jūsų sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, taip pat bus tvarkomi tokie duomenys: data a) kada sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros buvo gautas, b) kada sutikimas buvo atšauktas/pasibaigė jo galiojimo laikas, IP adresas iš kurio sutikimas buvo gautas, metodas kuriuo sutikimas buvo gautas (pvz., įvedant el. pašto adresą į naujienlaiškio užsisakymo formą).
Suteikdami asmeninę informaciją, taip pat suteikiate leidimą, kad aukščiau įvardinti tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui būtini Jūsų duomenys būtų perduodami duomenų tvarkytojui – „Mailerlite“ (jų privatumo politika pateikiama čia).
Duomenys surinkti tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 6 (šešis) mėnesius nuo sutikimo gavimo dienos. Jeigu per minėtą laikotarpį bent vienas iš Bendrovės siųstų Jums tiesioginės rinkodaros pranešimų bus atidarytas, Bendrovė tai laikys Jūsų suinteresuotumu toliau gauti Bendrovės naujienlaiškius ir terminas automatiškai prasitęs tam pačiam laikotarpiui.
Bet kurio atveju, Jūs visada turite lengvai įgyvendinamą galimybę atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Šia atšaukimo galimybe galite pasinaudoti paspausdami sutikimo atšaukimo nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškio“ kiekviename gautame tiesioginės rinkodaros pranešime arba apie sutikimo atšaukimą informuodami el. paštu info@amberry.lt.
Sutikimą atšaukus surinkti Jūsų asmens duomenys toliau bus saugomi Bendrovėje (bet tiesioginės rinkodaros pranešimai nebus siunčiami) 3 metus remiantis CK 1.125 str. 8 d. numatytu sutrumpintu ieškinio senaties terminu dėl žalos atlyginimo.
Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.
PASIRINKIMO LAISVĖ
Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais www.amberry.lt svetainės ištekliais. Vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus informacijos apie nuolaidas ir kitos svarbios informacijos.
SAUGUMAS
Bendrovė imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
Bendrovė neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. Jūsų kontaktinė informacija gali būti perduodama mūsų partneriams, teikiantiems buhalterines paslaugas, prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.
INFORMACIJA APIE NEPILNAMEČIUS
Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmeninius duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėje be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
NUORODOS Į KITUS INTERNETO PUSLAPIUS
Šios privatumo nuostatos taikomos interneto svetainei www.amberry.lt. Pradžios tinklalapyje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems šios privatumo nuostatos netaikomos. Išeidami iš mūsų svetainės susipažinkite su kitų tinklalapių, kurie gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją, privatumo nuostatomis.
JŪSŲ TEISĖS
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
• žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
• gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus;
• turi teisę visais atvejais (ne tik kai duomenys tvarkomi neteisingai) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
Šios teisės įgyvendinamos ES asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir duomenų valdytojo patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, kreipiantis į duomenų valdytoją ir pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Ūkininkės Daivos Kvedaraitės ūkis, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu inf@amberry.lt.
PRIVATUMO NUOSTATŲ KEITIMAS
Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo nuostatas apie tai pranešdami interneto parduotuvėje. Jei Jūs po šių nuostatų pakeitimų naudojatės interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikytina, kad Jūs sutikote su nuostatų pakeitimu. Informaciją apie visus mūsų privatumo nuostatų pasikeitimus pranešime mūsų svetainėje ir kitose vietose, kur tai yra būtina.
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos ir atsiskaitymo formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis privatumo nuostatomis.
SLAPUKAI
Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naršydami Amberry.lt el. parduotuvėje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų apsipirkimą.
Jūsų sutikimas taikomas šioms sritims: amberry.lt
Jūsų dabartinė: Leisti visus slapukus.